Великобактянська початкова школа Берегівської міської ради Закарпатської області

 

Адміністрація Початкової школи та педагогічні кадри


 

 

 

В.о.директора

Вовчок Анжеліка 

Василівна

 

 

 

 

 

З Паулем Пшенічкою у Києві

 

З Катериною Гольцберг

 

 

 

 

Звіт директора Великобактянської початкової школи перед колективом, батьками та громадскістю за

період 2020-2021 року.

Вступ

 

На  виконання  наказу   Міністерства  освіти  і  науки  України  від   28.01.2005 р.  № 55  «Про    запровадження   звітування   керівників  дошкільних, загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних   закладів», керуючись    примірним  положенням  про  порядок   звітування   керівників    дошкільних, загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних  закладів   про  свою   діяльність   перед  педагогічним  колективом  та  громадськістю,  затвердженого   наказом  Міністерства    освіти  і  науки  України    від  23  березня  2005  року  № 178  та     з  метою подальшого    утвердження    відкритої   і  демократичної   державно  -  громадської   системи  управління  освітою, поєднання  державного   та  громадського   контролю  за   прозорістю    прийняття   і  виконання   управлінських   рішень, запровадження    колегіальної  етики    управлінської  діяльності   в закладі освіти, керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах(конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

         Як директор   у   своїй  діяльності протягом  звітного періоду,  я керувалась Статутом  Великобактянської початкової школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора закладу освіти, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої та дошкільної освіти.

Великобактянська початкова школа у 2020-2021 навчальному році спрямовував свою  діяльність  на реалізацію головних завдань, визначених Закон  «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  програми розвитку освіти у  Берегівському районі та Закарпатській області.

Практична діяльність освітнього закладу  побудована згідно з Річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності та внутрішніми нормативними документами, що регламентують діяльність закладу:

-   статут  ;

-    правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового   коллективу;

- посадові інструкції працівників , які включають розділ «охорона праці».

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів та вихованців у НВК, Конвенції ООН "Про права дитини".

Навчально – виховна робота  організована згідно:

− Статуту

− річного плану роботи;

− перспективного плану роботи;

− планів виховної роботи класних керівників;

− планів  роботи  МО.

І.Загальна інформація про Великобактянську початкову школу

Повна назва

Великобактянська початкова школа Берегівської міської ради Закарпаткської області

Адреса:

90252, Закарпатська область, Берегівський район, с.В.Бакта, вул.Вишнева,1

E-mail:

[email protected]

Кількість вихованців ЗДО: 32

Кількість учнів початкових класів: 21

Кількість класів: 4

Кількість груп ЗДО: 2

Мова навчання: українська

Кількість педагогів: 10.

З них 3 вчителя та 2 вихователя мають «вищу кваліфікаційну категорію»,  2 педагоги – мають звання «Старший учитель», 1 педагог - другу кваліфікаційну категорію, 3 педагоги мають «9 т.р.».

2. Навчальна діяльність

Усі діти які відвідують освітній заклад, проживають на території обслуговування. У 2020-2021 навчальному році в початковій школі навчалося21 учень  Випускниками стали 4 учнів.6 переведено до наступних класів, 2 учнів нагороджено Похвальними листами.

Середній бал успішності становить – 8,4.

Освітній процес було організовано відповідно до навчального плану та річного плану робот. Реалізація інваріантної й варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними програмами.

У 2020-2021 навчальному  році в дошкільному підрозділі Великобактянської початкової школи виховувалося 32 дитини  дошкільного віку.  Освітній процес здійснювався за програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

3. Методична робота

У 2020-2021  н.р. методична робота  проводилась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положень про навчально-виховий комплекс «дошкільний навчальний  заклад – загальноосвітній навчальний заклад»», «Про методичне об`єднання вчителів», «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти  та була спрямована на виконання завдань методичної роботи на навчальний рік:

Вивчення нормативних документів про освіту, оволодіння методичними та теоретичними основами наук, сучасними досягненнями психолого - педагогіної науки, методикою викладання предметів, підвищення рівня педагогічної діяльності, загальної культури.

У цьому напрямку було:

- опрацьовано новий Закон про освіту

- вивчення нових нормативних документів стосовно початкової школи та дошкільних закладів, Нової української школи,

- прийнято участь у вебмінарах щодо змін законодавства у початковій  школі та дошкільній освіті ( з отриманням відповідних сертифікатів).

- участь у педагогічній (не)конференції EdCemp

- проходження курсів для вчителів початкових класів на педагогічній платформіEdEra

- проходження курсів фахової підготовкивчителів майбутніх першокласників

- участь у районних методоб’єднаннях вчителів початкових класів та вихователів ЗДО.

Окрім вищезазначеного слід підкреслити значний прогрес педагогів у сомоосвіті. Всі педагоги активно користуються інтернетресурсами, ведуть спілкування  за фахом з іншими колегами.

Систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних матеріалів про зміст, форми і методи проведення навчально-виховного процесу.

Педагогічним колективом проведено вагому роботу у цьому напрямку

оновлено демонстраційний матеріал

придбано низку фахової літератури

проведено аналіз та обрано підручники для першого класу,

проаналізовано нові типові плани та програми, з внесенням пропозицій

на стадії обговорення вибір програм для НВК та програм розвитку для ЗДО.

Вивчення і застосування на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості.

На протязі навчального року педагоги  застосовували нові набутки, технології, використовували у своїй роботі досвід передових педагогів, працювали з елементами НУШ.

Вивчення й аналіз стану якості знань, умінь і практичних навичок вихованців, рівня їхньої компетентності, виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу.

Адміністрацією  відвідано уроки, заняття, загальношкільні виховні заходи, проведено директорські контрольні роботи, перевірено щоденні плани роботи, поурочні плани-конспекти уроків, учнівські зошити, журнали, відвідано режимні моменти та заняття у дошкільному підрозділі НВК, навчально-методичне забезпечення НВП. Підготовлено відповідні рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи. Директор прийняла участь у педагогічній (не)конференції EdKemp та провела ознайомлення педколективу з роботою спікерів (не) конференції.

З батьками було організовано зустріч «Батькам про НУШ»

Проведено ряд планових засідань методичних об’єднань та методичної ради НВК. Систематизовано відповідні матеріали.

У 2020-2021 н.р. педагоги НВКатестувалися 5 педагогів.

4 педагоги підтвердили свою кваліфікаційну категорію, 1 педагог здобув кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії"

Організовано діяльность педагогічного колективу навчального закладу над реалізацією загальношкільної проблеми«Закладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи»

також проводилася робота  над проблемою створення сучасної зручної системи методичного сервісу для педагогів і батьків.

   Було організовано і проведено багато  цікавих заходів вчителями початкових класів разом зі своїми вихованцями та  вихователем                                         групи продовженого таЗДО. Організовано конкурс малюнків на тему «Ми – українці», конкурс класних стінгазет на тему «Солов’їна барвінкова українська рідна мова», проведені мовні конкурси, вікторини, зустрічі

- свято «Золотої осені»;

- спортивні естафети

- свято «Йде Святий Миколай»

- свято «Новорічні пригоди»

- свято «Великодні пригоди»

- свято  «Букварику прощавай»

- свято «Початкова школо прощавай»

- свято «Мова - скарбниця духовності народу»

- екскурсії у відділ пряно-ароматичних культур дослідного інституту с.В.Бакта

Протягом навчального року діти  беруть участь у різноманітних конкурсах, це:

-  конкурси малюнків та виробів з різних матеріалів.

- міжнародні конкурси малюнків

- конкурс «Воскресни,писанко»

На даний час педагогічний колектив  працює над створенням освітнього простору для учнів відповідно до НУШ. Ці новації впроваджуватимемо й у дошкільному підрозділі .

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що перебувають у НВК проводиться згідно з діючим законодавством.

Кількість дітей у них становить:

   - дітей - напівсиріт;

   - дітей з інвалідністю –1;

  - дітей, батьки яких є учасниками АТО – 5;

  - дітей з багатодітних сімей - 1;

  -дітей-переселенців – 0;

  - дітей, позбавлених батьківського піклування – 0.

6.Харчування

Важливим аспектом збереження здоров'я вихованців є створення умов для раціонального харчування на протязі  перебування у НВК. Організація харчування у закладі регламентується  законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм  харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів у першому півріччі забезпечувалися   одноразовим харчуванням за кошти місцевого бюджету та батьківські кошти  вартістю 15 гривень.

Організація харчування дітей  дошкільної групи в  здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, МОЗ України17.04.06 №298/227. На початку навчального року сестрою медичною разом з кухарем  було складено і затверджено в ДПСН перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню.  Норми харчування в  виконуються на 84% при вартості у середньому 22.40 грн.

Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок забезпечується необхідними інвентарем. Стан харчоблоку  задовільний.

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

   На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів , відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями та вихованцями  перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У НВК в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет  має необхідну інструкцію з питань безпеки життєдіяльності та план евакуації.  Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.    Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов для освітнього процесу.

  Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в НВК знаходиться під контролем адміністрації та педагогів.

Розроблено та затверджено посадові інструкції, інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності, правила внутрішнього розпорядку, видано  відповідні накази. Ведеться робота щодо  попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. НВК забезпечений  первинними засобами пожежогасіння (5 вогнегасників), які заправлені за кошти відділу освіти.

Із  педагогічним і обслуговуючим персоналом проводяться інструктажі з техніки безпеки та охорони праці в установленому порядку.

7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

У школі управлінські структури представлені на рівні навчального закладу адміністрацією (директор, ) і загальними зборами колективу (учителі, вихователі , батьки); на педагогічному рівні – учителями та вихователями; на батьківському рівні – батьками, як суб’єктами управління своєю освітньою діяльністю.

Протягом 2020-2021 н.р. були проведені такі заходи:

•відвідування батьків вдома з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання учнів, складання актів обстеження;

• загальношкільні батьківські збори (4 рази на рік), класні батьківські збори (2 рази у семестр), батьківські збори у ЗДО;

•залучення батьків до організації та участі у загальних культурно-масових заходах

8. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази Великобактянської початкової школи

          Будівля навчально-виховного комплексу  прийнята в експлуатацію більше  58 роки назад. Адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб  проводиться Берегівською міською радою. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам

    Приміщення знаходяться в задовільному стані, створено умови для роботи і навчання, але всі вони потребують дооснащення сучасними засобами навчання. Працівники закладу освіти приділяють достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридори, вестибюль поповнюються новими стендами, активно проводиться робота щодо озеленення. Проведено ремонтні роботи по ремонту у групі раннього віку ЗДО . Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються придбані та вирощені квіти, які протягом літа доглядаються працівниками закладу. Своєчасно обрізаються дерева, кущі, скошується трава на газонах.

 Адміністрація  та педагогічний колектив тісно співпрацюють з батьками освітнього  закладу, колишніми випускниками, підприємцями (спонсорами), старостинським округом та іншими громадськими організаціями.

Проте існують  певні проблеми матеріально-технічного забезпечення:

1. Оновлення застарілих меблів та навчального обладнання.

2. Заміна системи опалення.

3.Придбання білизни та рушників

4.Подальше облаштування подвір’я

5Звернення до сільської ради про надання земельної ділянки для спортивного майданчика.

6.Встановлення громовідводу

тощо

          УправлінняВеликобактянською початковою школою здійснюється згідно річного плану роботи , плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі освіти і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток Великобактянської початкової школи..

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи,  дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор  у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе.

10. Пріоритетні завдання, цілі  в новому 2021-2022 навчальному році:

Вважаю, що головні  проблеми, які  необхідно   вирішити  в  майбутньому  це :

-    розвиток матеріальної бази школи та дошкільного підрозділу відповідно до сучасних вимог;

-цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного педагога зокрема над підвищенням  рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів та над власним рівнем освіти, над власною компетентністю;

-впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу;

-вивчення і творче впровадження  в практику навчання і виховання педагогічних інновацій педагогів району, області, України;

-робота над удосконаленням уроку  як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

-врахування педагогами принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

-виховання в учнів поваги, доброти, етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.

-зміцнення матеріально-технічної бази;

-забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників.

Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам школи за вклад кожного у виконання своїх обов’язків.

Тож будьмо завжди разом – НВК, сім'я, громадськість.

Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними, конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими , але найголовніше -- гарними  людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати.  Нехай всім щастить.

Дякую за увагу!